פתרונות לעסקים

לנהל עסק קטן מבלי ליפול

ניהול עסק קטן במדינת ישראל אינו פשוט ורבים מהעסקים הקטנים והבינוניים שקמים נופלים במהלך השנה הראשונה או השנים הראשונות לקיומם. ישנן מספר סיבות לנפילתם של עסקים קטנים במהירות. חלקם נעוצים באי הכנה מספקת לקראת הקמת העסק, חלקם בשיווק ופרסום שאינם…