מהי בריכת דגים?

 

כאשר מדברים על בריכות דגים הכוונה אינה בהכרח לבריכת דגים דקורטיבית. בריכות הדגים מהוות חלק אינטגראלי מתעשיית החקלאות הימית בארץ. חקלאות ימית הנה חקלאות העושה שימוש במשטחים מוצפי מים, כדי לגדל צמחים ובעלי חיים. את אגני החקלאות הימית המיועדים לגידול דגים לצורכי מאכל, נהגו להתקין במפרצים סגורים. תקנות חדשות מחייבות את החקלאים לעשות שימוש בכלובי דגים אשר ימוקמו בים הפתוח או בבריכות דגים.

בישראל מספקים ארבעים אחוזים מצורכי הדגה באמצעות חקלאות ימית מקומית. חלק ניכר מהחקלאות הימית מתרחש בבריכות הממוקמות במימי הים, אך ישנם מאגרי מים שונים אשר הותקנו על היבשה. מרבית הישראלים מכירים את ברכת הדגים של מעגן מיכאל. האזור הפך לאטרקציה תיירותית בשל מגוון ציפורי המים והיצורים הימיים השונים הנמשכים לסביבת המים, אך בפועל מדובר במאגר חקלאות ימית, שעושה שימוש בשטחים מוצפים וניזון מימי נחל התנינים. באילת קיים מרכז מחקר בעל שם עולמי לחקלאות ימית, אשר מפתח טכנולוגיות מתקדמות לחקלאות ימית וחוקר דרכי ביות ליצורים ימיים שונים במטרה לגדלם לצורכי מאכל. משרד החקלאות הוא המשרד האחראי על הנחיית וניטור פעילות החקלאות הימית בישראל.

איך מתקינים בריכות דגים?

בריכת דגים ניתן להתקין, כמובן, במיכלים ייעודיים, שהינם לרוב מיכלי פלסטיק המותקנים על מיכלי בטון. זוהי שיטה מצוינת וחדישה המאפשרת לחקלאים לנצל שטחי יבשה עבור חקלאות ימית. מובן שאין הכוונה למיכלים פשוטים, אלא במערכות מורכבות ביותר אשר יש להן יכולת לסנן את המים ולספק תנאי מחייה אופטימאליים לגידול הדגה. המים בבריכת הדגים דורשים סינון, תנאי אור מיוחדים ועוד. כמו כן, יש לדאוג לחמצון המים, לרוב באמצעות מזרקות המכניסות חמצן למים, שכן הדגים יתפתחו בצורה טובה יותר במים עתירי חמצן. נושא חשוב נוסף הוא החיסכון במים: המערכת חייבת להיות יעילה בניצולת המים, על מנת שניתן יהיה להצדיק אותה מבחינה כלכלית ואקולוגית.

בריכת דגים איכותית צריכה לעבור תכנון והתאמה פרטניים לתנאי השטח. תנאי איכות מיטביים, הם תנאי הכרחי לגידול דגים בריאים המיועדים למאכל. בנוסף, כמות היבול שניתן יהיה להניב מן הבריכה נובעת ישירות מתנאי הקיום של הדגה שבתוכה. לאחר גידול מחזור דגים ואיסופו, יועברו המים לבריכה אחרת שם יעברו תהליך טיהור לפני שיוחזרו לבריכה המקורית. בבריכות הדגים נהוג לגדל דגי קרפיון, אמנון, בורי, אמור, מוסר, לברק, בס וקיפון. דגי טרוטה ניתן לגדל במים זורמים ובטמפרטורה נמוכה בלבד.